S1   4,60€
SUSHI SAUMON X2
S2   4,80€
SUSHI THON X2
S3   4,00€
SUSHI MAQUEREAU X2
S4   4,80€
SUSHI DAURADE X2
S6   5,50€
SUSHI CREVETTE X2
S7   6,50€
SUSHI ANGUILLE GRILLEE X2
S8   7,00€
SUSHI OEUFS DE SAUMON X2
S9   5,50€
SUSHI TARTARE SAUMON X2
S9A   5,50€
SUSHI TARTARE THON X2
S10   4,50€
SUSHI AVOCAT X2
S11   5,50€
SUSHI SAUMON AVOCAT X2
S12   4,80€
SUSHI ALGUE X2